Gemeentelijk project helpt 1619 mensen aan werk

Factor 10 Symposium – Upgraden en Transformeren van Winkelstraten
11 juli 2018
Hoe kunnen wij ons beschermen tegen cybercriminaileit?
22 november 2021

Het programma Business Coach Breda, dat geleid wordt door Zaken Expert, levert een forse bijdrage aan de werkgelegenheid. Dit blijkt uit een evaluatie die begin dit jaar is gehouden onder de deelnemers aan het programma. Het onderzoek betrof een meting onder 320 mensen die sinds het najaar van 2015 hebben meegedaan aan het coachingsprogramma of een vraag hadden over huisvesting. De evaluatie richtte zich vooral op het meten van de effecten van het programma op de werkgelegenheid, bijdrage aan de economie en duurzaam bestaan van gestarte ondernemers.

Van de 320 mensen in de evaluatie zijn 232 mensen daadwerkelijk gestart als ondernemer. 50% van alle deelnemers komt uit een uitkeringssituatie.

98% van de mensen die zijn gestart via Business Coach Breda zijn nog steeds actief als ondernemer. Ter vergelijking: na 2 jaar is gemiddeld in Nederland al 20% gestopt (bron KvK.)

De 232 ondernemers die via Business Coach Breda zijn gestart hebben al 238 extra mensen geholpen aan een baan in loondienst. Dit is een quote van 2,0 terwijl het landelijk gemiddelde op 1,5 ligt.

Naast de loondienstbetrekkingen zijn 998 mensen aan werk geholpen als onderaannemer en zijn 65 studenten geholpen aan een stageplaats. De ondernemers hebben nu nog 86 vacatures openstaan.  Deze cijfers bevestigen de trend dat kleine ondernemers niet zomaar personeel aannemen, maar dat zij veel meer samenwerken vanuit een netwerkeconomie. Bij elkaar zijn maar liefst 1.619 aan werk geholpen.

De gemiddelde omzet in 2017 van de bedrijven die hun omzet hebben opgegeven bedroeg €102.850,-. De service van Business Coach Breda wordt door de deelnemers aan het onderzoek gewaardeerd met een gemiddeld cijfer van 7,8.

Wil u ook werkgelegenheid creëren in uw gemeente? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor een gratis strategiesessie via info@zakenexpert.nl.

Bekijk ook deze video over succesvol ondernemen met Business Coach Breda.