Zaken Expert Businesscoaches aan de slag in de wijk

Bedrijven Investeringszones in Den Haag succesvol begeleid
6 september 2011
Expert meeting: Transformatie in de stedelijke economie
13 september 2011

Start campagne ‘Business Coach Breda, de opstap naar je eigen bedrijf’

Vanaf deze week starten drie business coaches in Breda (Adviesbureau Zaken Expert). Zij ondersteunen (potentiële) starters vanuit vijf steunpunten in de wijken. De starter kan in aanmerking komen voor een Business Voucher van vijfhonderd euro, als het business idee een goede slagingskans heeft. Het project wordt ondersteund door een campagne onder de naam ”Business coach Breda, de opstap naar je eigen bedrijf” en een website (www.businesscoachbreda.nl).

Op 14 oktober opent wethouder Cees Meeuwis officieel een van de kantoren van de business coaches.

Wethouder Cees Meeuwis van Werk en Ondernemen:. “De afgelopen jaren is veel ervaring opgedaan met een wijkgerichte aanpak. Een sterk punt is de ervaring met de persoonlijke en actieve benadering van businesscoaches in de wijk. Er wordt een nieuwe doelgroep bereikt die meer starters en een betere kwaliteit van de ondernemingen oplevert. Bijna 80% van de starters begint vanuit huis, het is goed voor de economie hier extra aandacht aan te besteden. Ik verwacht veel van de persoonlijke benadering van de businesscoaches.”

De business coaches fungeren als eerste aanspreekpunt in de verschillende wijken voor mensen die een eigen bedrijf willen starten. Ook ondernemers die reeds een bedrijf hebben gevestigd  in een woonwijk, kunnen bij de coaches terecht. De businesscoaches geven gratis advies, ondersteuning bij het maken van een businessplan en toegang tot een uitgebreid netwerk van potentiële klanten en belangrijke contacten. Daarnaast zijn zij het loket naar   trainingen en informatie over subsidies, microkredieten, personeel, scholing en het aanbod van bedrijfsruimte in de diverse wijken.

Wanneer een idee een goede slagingskans heeft, komt de starter in aanmerking voor een Business Voucher van 500 euro. Met dit bedrag kan de startende ondernemer zijn of haar ondernemersvaardigheden versterken met één van de cursussen of trainingen. Er is wel een limiet aan het aantal beschikbare vouchers.

Deze cursussen en trainingen worden aangeboden door diverse betrokken partijen. Zo wordt er een training ontwikkeld samen met onder andere de Kamer van Koophandel, onderwijsinstellingen en de Belastingdienst. Daarnaast zet het servicepunt Starters en Ondernemers begeleidingstrajecten op voor uitkeringsgerechtigden en kunnen ondernemers bij het servicepunt terecht voor microfinanciering. Studenten kunnen de ondernemer ondersteunen met diverse vragen en taken.

Het project is met cofinanciering van Europa en de provincie Noord-Brabant tot stand gekomen en sluit goed aan bij de doelstelling uit het coalitieakkoord @Breda om ondernemerschap en bedrijvigheid in de wijk te stimuleren.

Ook de doelstellingen uit de ‘Visie Kleinschalige Bedrijvigheid’ uit 2009 sluiten hier goed bij aan: het bieden van adequate huisvesting; het bevorderen van kennis en ondernemerschap; het verbeteren van de dienstverlening en het stimuleren van nieuwe bedrijvigheid.