Heeft de traditionele winkeliersvereniging nog bestaansrecht?
30 mei 2014
Het belang van een ‘digitale’ winkelstraat
30 mei 2014

Nu de BedrijvenInvesterings Zone (BIZ) wet definitief wordt per 1 januari 2015, zullen steeds meer winkelgebieden en bedrijventerreinen een BIZ gaan overwegen. Veel ondernemers in winkelgebieden zijn de freeriders zat en de BIZ- wet zorgt ervoor dat elke ondernemer (of eigenaar) meebetaalt aan de activiteiten. Mits er een groot draagvlak bestaat voor een BIZ. De vraag is echter, is een BIZ voor elk winkelgebied de oplossing?

Aangezien er veel komt kijken bij het opzetten van een BIZ (zitten veel uren in. Zowel voor ondernemers als de gemeente en belastingdienst), is het van belang om vooraf kritisch te kijken of een BIZ wel haalbaar of zinvol is. Enkele tips met betrekking tot de haalbaarheid zijn:

  • BIZ moet worden geïnitieerd door de ondernemers(vereniging). De BIZ is voor en door ondernemers en moet niet worden opgelegd door de gemeente
  • Er moeten voldoende betrokken ondernemers aanwezig zijn in het gebied die willen trekken aan de BIZ. 1 of 2 actieve ondernemers is te weinig
  • Ondanks het feit er een proefpeil moment is, heeft het de voorkeur dat de initiërende ondernemers al een kort draagvlak onderzoek hebben verricht alvorens het gebied een BIZ- traject ingaat. Indien er al zeer veel negatieve reacties zijn van ondernemers kan je er beter niet aan beginnen

Naast de haalbaarheid moet ook worden gekeken naar hoe zinvol een BIZ voor een gebied is. Uiteindelijk moeten alle inspanningen die leiden naar een BIZ opwegen tegen wat een BIZ oplevert voor een gebied. Sommige gemeentes stellen bijvoorbeeld een minimum in voor de jaaropbrengst van een BIZ. Zo hanteerde Den Haag voor de experimentenwet een minimum van €20.000,- opbrengst per jaar. Een dergelijke maatregel zorgt er met name voor dat kleine winkelgebieden en grotere gebieden waar ondernemers nauwelijks bereid zijn om een ‘normale’ bijdrage te betalen, worden uitgesloten. In een gebied waar je weinig ondernemingen hebt zal de bijdrage per ondernemer hoop oplopen wanneer een BIZ minimaal €20.000,- per jaar moet opleveren.

Over het algemeen zal een BIZ alleen zinvol zijn wanneer de jaarlijkse opbrengst voldoende is om de activiteiten en investeringen die de ondernemers in gedachten hebben te kunnen bekostigen. Wanneer het streven is om naast activiteiten ook overal kerstverlichting en vlaggen te realiseren dan is €10.000,- per jaar bij lange na niet toereikend. Is het doel om vooral veel activiteiten te organiseren die relatief weinig geld kosten, dan kan €10.000,- per jaar een mooi budget zijn. Aangezien de ambtelijke ureninzet ook zeker niet moet worden onderschat is het instellen van een financiële drempel zeker te verantwoorden.

© Zaken Expert B.V – Farid Darkaoui