Dit product bestrijkt een periode van enkele maanden en is er op gericht om de kandidaat intensief te begeleiden bij de uitvoering van het plan van aanpak tot de start. Dit plan van aanpak omvat zaken als het rond krijgen van de financiering, het inkopen van een start-voorraad van producten/diensten en het afsluiten van belangrijke en langlopende verplichtingen als huurcontracten etc.

Ook wordt de kandidaat wanneer nodig begeleid bij praktische zaken als het inschrijven bij de kamer van koophandel, het openen van een zakelijk bankrekening en het aanmelden bij de fiscus. Ook zullen in deze fase eventuele afspraken tussen de kandidaat en de bedrijfsvereniging m.b.t. het ondernemerschap rond worden gemaakt.

De kandidaat informeert onder begeleiding zijn huidige en toekomstige klanten, organiseert eventueel een feestelijke opening en treft voorbereidingen voor een geslaagde commerciële en financiële start.

Meer weten?
Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons, dan versturen wij u de benodigde informatie en nodigen u graag uit voor een vrijblijvend gesprek.