Het belang van een ‘digitale’ winkelstraat
30 mei 2014
Valkuilen voor startende ondernemers
30 mei 2014

Veiligheid is een onderwerp waar veel ondernemers niet mee bezig zijn. Dit komt voornamelijk doordat deze ondernemers (gelukkig) nog geen vervelende incidenten hebben meegemaakt in de winkel. Denk hierbij aan winkeldiefstal, inbraak of overvallen. Wanneer ondernemers wel iets vervelends hebben meegemaakt dan worden vaak ineens wel maatregelen getroffen in de winkel (camera’s, pinsysteem, alarmsysteem, etc.). Het thema veiligheid is echter veel belangrijker en breder dan veel ondernemers denken. Een veilig winkelgebied is namelijk aantrekkelijker voor de klant maar ook voor kwalitatief goede ondernemers die overwegen om in het gebied te gaan ondernemen.

Kijkend naar winkelgebieden dan vallen ook de thema’s schoon en heel onder de noemer veiligheid. Winkelgebieden waar veel zwerfvuil, verkeerd aangeboden afval, onkruid, uitwerpselen en kapot straatmeubilair in het straatbeeld aanwezig is, daar is het subjectieve onveiligheidsgevoel bij klanten en de ondernemers vaak hoger dan in winkelgebieden waar dit wel op orde is. Dergelijke gebieden trekken ook meer onveiligheid aan. Het is daarom van groot belang dat zowel de ondernemers als de gemeente en politie samen zorgen dat het gebied schoon, heel en veilig blijft. Schoon, heel en veilig maakt namelijk aantrekkelijk.

Een goed instrument om de veiligheid in een gebied gezamenlijk te verbeteren is het opstarten van een (keurmerk) veilig ondernemen project. Ondernemers, gemeente, politie, brandweer en overige relevante samenwerkingspartners werken binnen een dergelijk project samen aan de aandachtsgebieden op het gebied van schoon, heel en veilig. Hierbij is de gemeente in beginsel verantwoordelijk voor het feit dat de openbare ruimte op orde is en moeten ondernemers zorgen dat de veiligheid in de winkel gewaarborgd blijft. De politie en brandweer zijn hierbij belangrijke samenwerkingspartners. Gezamenlijk kunnen problemen tijdig worden gesignaleerd en kan samen aan oplossingen worden gewerkt.

laak kvo

Zaken Expert begeleidt in veel winkelgebieden KVO- trajecten. Zowel procesmatig als uitvoerend. Bovenstaand de KVO- certificaat uitreiking Lorentzplein & Goeverneurplein Den Haag.

 

Winkelgebieden waar succesvolle (keurmerk) veilig ondernemen projecten lopen, zijn over het algemeen gebieden waar de klanten prettiger kunnen winkelen en waar de ondernemers op een veilige manier kunnen ondernemen. Geen enkele klant winkelt graag in een vervuilde en onveilige omgeving. Het gezamenlijk werken aan de veiligheid hoeft niet of nauwelijks geld te kosten, alleen een beetje tijd. Met recht kan worden geconcludeerd dat winkelgebieden die geen aandacht besteden aan de thema’s schoon, heel en veilig een goedkope marketingtool ongebruikt laten. Uiteindelijk levert een veilig winkelgebied de individuele ondernemer geld op.

© Zaken Expert B.V – Farid Darkaoui