Veiligheid: een vergeten marketinginstrument
30 mei 2014
Wanneer kies je voor het afbouwen van de winkelfunctie?
30 mei 2014

Het ondernemerschap is voor veel mensen een droom die steeds vaker werkelijkheid wordt. Door de crisis is het voor veel mensen lastig om een baan in loondienst te vinden. Hierdoor besluiten meer mensen om als ondernemer aan de slag te gaan. Het aantal startende ondernemers stijgt hierdoor al jaren. Toch hangt er een risico aan het starten van een eigen bedrijf. De laatste cijfers laten bijvoorbeeld zien 33% van de bedrijven na twee jaar al niet meer bestaat. Dit kan een vrijwillige keuze zijn maar in veel gevallen is een faillissement met alle gevolgen van dien de oorzaak. Ondanks het feit ondernemerschap grotendeels in je moet zitten, kun je door een goede voorbereiding de risico’s grotendeels beperken.

Een aantal belangrijke valkuilen waar ondernemers tegenaan lopen zijn:

  • Slechte voorbereiding. Er is geen goed doordacht ondernemingsplan waardoor niet goed is onderzocht of er überhaupt markt is voor het ondernemersidee
  • Onderschatting van investeringskosten waardoor de kosten hoger uitkomen dan verwacht. In de praktijk wordt dan snel bespaard op marketingactiviteiten die juist van groot belang zijn
  • Verkeerde huisvesting. Het pand blijkt niet geschikt voor de bedrijfsactiviteiten of het verzorgingsgebied past niet bij het concept
  • Te rooskleurig inschatten van de verwachte omzet
  •  Overschatting van de eigen ondernemerskwaliteiten. Een ondernemer moet zich focussen op de zaken waar hij sterk in is. Minder sterke punten moeten worden ondervangen door bijvoorbeeld een boekhouder in te schakelen voor de financiën. Anderzijds kan de ondernemer zich ontwikkelen in de ondernemerskwaliteiten die vereist zijn zoals sales en marketing
  • Fiscus vergeten. Ondernemers vergeten vaak dat omzetbelasting betaald moet worden. Hiervoor moet altijd een bedrag voor worden gereserveerd
  • Slechte financiële administratie waarbij werk en privé door elkaar lopen.
  • Slecht personeelsbeleid. Dit kan zorgen voor hoge kosten voor de ondernemer. Een goede ondernemer maakt nog geen goede werkgever.
  • Slecht debiteurenbeheer. Helaas moet een ondernemer vaak actief achter zijn geld aan. Als dit niet goed geregeld is kan de ondernemer veel geld mislopen

Ondernemers kunnen een groot deel van de valkuilen ontwijken wanneer zij zich goed voorbereiden op het ondernemerschap. Een gedegen ondernemersplan is hierbij de basis. Daarnaast kan de ondernemer ook aanvullende cursussen of workshops volgen ter voorbereiding op de boven besproken thema’s.

Wilt u een onderneming starten maar heeft u hulp nodig bij het maken van een ondernemingsplan? Neem dan vrijblijvend contact op met Zaken Expert om de mogelijkheden te bespreken.

© Zaken Expert B.V – Farid Darkaoui