Voor veel startende ondernemers is het lastig om start- en doorstartkapitaal te vinden. Verder moet de starter zich verzekeren voor zaken die voorheen door de werkgever of uitkerings-instelling werden geregeld.

Hetzelfde geldt voor het pensioen: wat kan de starter nu al doen om klaar te zijn voor de oude dag en tegelijk optimaal gebruik te maken van de fiscale mogelijkheden die voor hem / haar beschikbaar zijn.

De Maatwerk workshops ‘Startkapitaal, pensioen en verzekering.en voor MKB-ers is er op gericht deze en andere belangrijke aspecten te verduidelijken en aan te leren aan de ondernemer. De training. vindt plaats tijdens twee avond-sessies van elk circa 2 uur tijd. De aanpak is praktisch, intensief en persoonlijk (maximale groepsgrootte van 4 cursisten). Door deze persoonlijke aanpak is volop tijd en aandacht voor vragen van de kandidaat en worden onduidelijkheden en valkuilen direct opgelost. Elke cursist krijgt na afloop een duidelijke reader mee voor zelfstudie en het eventueel later nazien van de behandelde stof.

 Resultaten van de training.:

  •  De kandidaat is op de hoogte van de voor hem / haar beschikbare bronnen van startkapitaal.
  • De kandidaat is op de hoogte van de eventueel door hem/haar te treffen voorzorgsmaatregelen m.b.t. verzekeringen, pensioen en ondernemers-aansprakelijkheid.
  • De kandidaat heeft de basiskennis om verschillende offertes m.b.t. deze problematiek met elkaar te kunnen vergelijken op inhoud, voorwaarden en tarieven.
  • De ondernemer heeft die kennis in huis om zich in de praktijk verder te ontwikkelen tot een kritische gesprekspartner van zijn/haar financieel adviseur.

Meer weten?
Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons, dan versturen wij u de benodigde informatie en nodigen u graag uit voor een vrijblijvend gesprek.