Bureau voor ondernemers Zaken Expert is als Managementpartner aangesloten bij de Q-Search netwerkorganisatie. Partners verbonden aan de netwerkorganisatie leveren diensten op het gebied van Personeel, Management en Organisatie en de ontwikkeling daarvan. De partners zijn verdeeld in 3 segmenten (Recruitment, Management en Development partners). Zij voldoen aan vooraf vastgestelde criteria en worden periodiek getoetst.

Zie ook http://www.qsearch.nl/