Niet alle startende ondernemers hebben ervaring met een goede presentatie aan hun potentiële klanten. Bovendien blijkt in de praktijk dat een presentatie of verkoopgesprek in de rol van kleine ondernemer heel anders ‘voelt’ dan een presentatie in de rol van bijvoorbeeld werknemer in loondienst.

Belangrijk is dat de ondernemer genoeg basiskennis en –vaardigheden in huis heeft om zich in de praktijk verder te bekwamen in deze belangrijk zaken. Daarnaast wordt de kans op succes drastisch verhoogd wanneer de ondernemer zich bewust is van zijn persoonlijke kracht enerzijds en zijn valkuilen m.b.t. persoonlijke presentatie anderzijds. Tenslotte helpt het om een aantal praktische tips m.b.t. deze zaken ter beschikking te hebben.

Precies deze zaken komen aan bod tijdens de Maatwerk workshops ‘presentatietechnieken en verkoopgesprekken voor MKB-ers’. De training vindt plaats tijdens twee avond-sessies van elk circa 2 uur tijd. De aanpak is praktisch, intensief en persoonlijk (maximale groepsgrootte van 4 cursisten). Door deze persoonlijke aanpak is volop tijd en aandacht voor vragen van de kandidaat en worden onduidelijkheden en valkuilen direct opgelost. Elke cursist krijgt na afloop een duidelijke reader mee voor zelfstudie en het eventueel later nazien van de behandelde stof.

 Resultaten van de training:

  •  De kandidaat is op de hoogte van de verschillende fases in een verkoopgesprek of presentatie.
  • De kandidaat kent zijn eigen ‘persoonlijke kracht’ enerzijds en zijn valkuilen m.b.t. zijn persoonlijke presentatie anderzijds.
  • De kandidaat heeft de basiskennis om, gegeven deze persoonlijke kracht en valkuilen, voor zichzelf in de praktijk een doeltreffende presentatie (verder) te ontwikkelen.
  • De kandidaat heeft een aantal praktische tips en handvatten ter beschikking..

Meer weten?
Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons, dan versturen wij u de benodigde informatie en nodigen u graag uit voor een vrijblijvend gesprek.