Dit product bestrijkt een periode van enkele maanden en is er op gericht om een compleet ondernemingsplan te maken, de ondernemers-vaardigheden te vergroten en de kansen, bedreigingen en valkuilen van de desbetreffende onderneming inzichtelijk te maken. Daarnaast wordt duidelijkheid verkregen over de financiële haalbaarheid van het plan vanuit investerings- en exploitatie-oogpunt.

De haalbaarheid vanuit-investeringsoogpunt hangt samen met de omvang van het te investeren startkapitaal en de mogelijkheid deze investering (vanuit de mogelijkheden van de kandidaat) bij elkaar te krijgen. De haalbaarheid vanuit exploitatie-oogpunt wordt vastgesteld vanuit de berekening van de minimaal vereiste maand-omzet van de onderneming en de kansen om deze omzet binnen afzienbare tijd te behalen.

De kandidaat schrijft onder begeleiding de resterende hoofdstukken van het Zaken Expert ondernemingsplan en verzamelt uitgebreide gegevens over de markt, de concurrenten en eventuele kapitaalverschaffers. Ook wordt de kandidaat de weg gewezen en eventueel geïntroduceerd bij belangrijke instanties/bedrijven als Kamer van Koophandel, OBR, makelaars etc. Eventueel volgt de kandidaat een of meerdere maatwerk-trainingen van Zaken Expert.

De coach van Zaken Expert completeert de informatie, bespreekt en evalueert het ondernemingsplan met de kandidaat en levert het eindproduct.

Meer weten?
Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons, dan versturen wij u de benodigde informatie en nodigen u graag uit voor een vrijblijvend gesprek.