Dit traject bestrijkt een periode van enkele weken en is er op gericht om in korte tijd een beeld te krijgen van de kansen van welslagen van het eventuele traject richting het ondernemerschap van de kandidaat. Deze kansen van welslagen worden beoordeeld vanuit de volgende invalshoeken:

  • Kansen op de markt voor het product / de dienst.
  • Ondernemersvaardigheden van de kandidaat (voldoende aanwezig of voldoende potentie om te ontwikkelen).
  • Toetredingskansen (kapitaal wel/niet te verkrijgen etc.)

De kandidaat heeft drie intensieve gesprekken met Zaken Expert, waarvan 1 gesprek samen met de partner van de kandidaat. Dit om een beeld te vormen van de steun vanuit het thuisfront. De coach van Zaken Expert doet tenslotte een beknopt marktonderzoekje om de kansen voor het product / de dienst te onderzoeken.

De coach van Zaken Expert completeert deze informatie en geeft zijn eindoordeel middels een bondige (standaard)rapportage.

Meer weten?
Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons, dan versturen wij u de benodigde informatie en nodigen u graag uit voor een vrijblijvend gesprek.