Een actieve winkeliersvereniging of ondernemerscollectief is essentieel voor een kwalitatief goede winkelstraat. Wanneer ondernemers als collectief optreden en samenwerken, kunnen onder andere gezamenlijke promotieactiviteiten worden georganiseerd. Het is veel effectiever om samen promotieactiviteiten op te zetten en feestelijke activiteiten te organiseren dan wanneer dit door de individuele ondernemers zelf gedaan moet worden. Het gezamenlijk optrekken zorgt er ook voor dat het winkelgebied zich naar buiten toe als één winkelstraat positioneert.

Tevens is het makkelijker om als collectief bepaalde zaken gedaan te krijgen dan wanneer
ondernemers individueel actie ondernemen. (bijv. richting overheidsinstanties). De
winkeliersvereniging of ondernemerscollectief wordt als gesprekspartner serieuzer genomen dan de individuele ondernemer. Ondernemers zullen samen de belangen moeten behartigen en samen zorg moeten dragen voor hun eigen winkelgebied.

Zaken Expert kan helpen bij het oprichten, activeren en ondersteunen van winkeliersverenigingen, federaties en overige ondernemerscollectieven. Zo kunnen wij actief leden werven voor het (nieuwe) bestuur, de vereniging oprichten, leden werven voor de vereniging, helpen bij het maken van een activiteitenplan en begroting, subsidies aanvragen en administratieve en organisatorische werkzaamheden uit handen nemen.