Hoe ziet de ideale branchering van een winkelgebied eruit?
1 mei 2014
Hoe betrekt u pandeigenaren bij branchering en leegstand?
1 mei 2014

Een ondernemerscollectief, zoals de traditionele winkeliersvereniging, is niet alleen belangrijk voor de samenwerking tussen de ondernemers onderling en voor het organiseren van de marketing en promotie van het gebied. De aanwezigheid van een goed georganiseerd ondernemerscollectief in een winkelgebied is ook zeer belangrijk voor de gemeente.

Voor gemeentes zijn goed functionerende winkelgebieden van groot belang. Een gezond winkelgebied is immers belangrijk voor de economie en de leefbaarheid van een wijk/gebied. Een goed functionerend winkelgebied gaat meestal hand in hand met een goed functionerende winkeliersvereniging. Dit is voor de gemeente vaak een goede graadmeter voor hoe een winkelgebied functioneert. Samenwerking tussen een winkeliersvereniging en de gemeente heeft voor beide partijen grote voordelen. De belangrijkste voordelen zijn:

  • De gemeente ontvangt signalen vanuit de ondernemers die belangrijk zijn voor het gemeentelijk beleid (economisch functioneren, leegstand, vergunningen, veiligheidssituatie, bereikbaarheid, etc.) en kan hier op handelen
  • Bij herstructureringstrajecten in de buitenruimte kunnen de ondernemers worden betrokken bij de planvorming en  communicatie. Dit vergroot het draagvlak vanuit bij ingrijpende trajecten
  • De ondernemers kunnen met initiatieven komen richting de gemeente m.b.t. verbeteringen in het winkelgebied (evenementen, veiligheid, uitstraling, buitenruimte, etc.) waarbij de gemeente faciliterend kan optreden (o.a. gezamenlijke investeringen)
  • De gemeente kan (nieuw) gemeentelijk beleid toetsen bij de ondernemers ter bevordering van het draagvlak
  • Bij eventuele conflicten tussen de ondernemers kan de gemeente adviserend en bemiddelend optreden

Mede door de crisis hebben steeds meer winkelgebieden het economisch gezien zwaar. Dit resulteert steeds vaker in minder goed georganiseerde winkeliersverenigingen. Ondernemers willen of kunnen hun vrijwillige contributie niet meer betalen waardoor de winkeliersvereniging steeds minder budget heeft. Uiteindelijk leidt dit vaak tot het einde van de winkeliersvereniging en daarmee de samenwerking onderling en met de gemeente.

Een goed alternatief voor de traditionele winkeliersvereniging zijn ondernemersfondsen zoals de BIZ (BedrijvenInvesterings Zone). Wilt u in uw gemeente voor een winkelgebied een BIZ initiëren? Of wilt u de winkeliersvereniging nieuw leven inblazen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

© Zaken Expert B.V – Farid Darkaoui