Leegstaand vastgoed

Al meer dan 100.000 m² leegstand ervaring

De leegstand van kantoor-, bedrijfs- en winkelpanden in Nederland is omvangrijk en blijft toenemen. Veelal sluiten deze panden niet meer aan op de vraag naar moderne faciliteiten. Leegstaande binnenstedelijke bedrijfsgebouwen, winkelstrips en bedrijventerreinen zijn daardoor incourant geworden of dreigen dat te worden. Anderzijds neemt, in het kader van Het Nieuwe Werken, de vraag naar flexibele werkplekken, vergader- en opleidingsruimten en netwerklocaties toe. Ook is er een groeiende behoefte aan financieel toegankelijke woon- en werkvoorzieningen en zijn er ondernemers in kansrijke clusters zoals zorg, ICT en handel die zoeken naar geschikte huisvesting.

Transformatie van kantoorpanden, winkelpanden en bedrijventerreinen kan een oplossing zijn indien deze transformatie ook leidt tot toegevoegde waarde voor de stakeholders.
Zaken Expert heeft bewezen over de kennis, de expertise, de partners en de innovatiekracht te beschikken om op maat gesneden oplossingen te ontwikkelen en de regie te voeren op een succesvolle implementatie van dergelijke transformaties. Hierbij kunnen overheden als initiator en opdrachtopgever optreden. Maar ook samenwerking met private ontwikkelaars en investeerders kan tot goede resultaten leiden.