Keurmerk Veilig Ondernemen 

Procesmanagement volgens een no-nonsens aanpak

Een project Veilig Ondernemen is voor lokale winkeliersverenigingen, gemeente, politie, brandweer en overige stakeholders een geschikte aanpak voor het organiseren van samenwerking en het denken over veiligheid. Uitgangspunt is blijvende samenwerking voor veilige winkels, een veilige winkelomgeving en vaste samenwerkingsafspraken.
Ons team heeft veel ervaring op het gebied van (keurmerk) veilig ondernemen projecten in verschillende steden (Randstad en Brabant). Zo hebben wij verschillende Veilig Ondernemen trajecten geleid en uitgevoerd.

Vanuit Zaken Expert kunnen wij de dienst Veilig Ondernemen 2.0 aanbieden. Met Veilig Ondernemen 2.0 kunnen de veiligheidsproblemen in een winkelgebied structureel en snel worden aangepakt, waarbij duurzame samenwerking tussen de partijen en zelfredzaamheid van de ondernemers doelen op zich zijn.

Dit zijn mogelijke activiteiten die onze projectleiders/procesmanagers kunnen gaan uitvoeren:

 • Projectleiderschap/procesmanagement van het Veilig Ondernemen traject
 • Uitvoeren van nulmetingen
 • Tijdig de dag- en avondschouw uitvoeren
 • Ondersteunen en uitvoeren van de afgesproken werkzaamheden die uit het VO-overleg voortvloeien
 • Co√∂rdinatie en uitbouwen van het project en een deskundige bijdrage leveren aan het Veilig Ondernemen traject
 • Inzet van de methodiek Straatsignaal om de subjectieve veiligheid in kaart te brengen en aan te pakken
 • Begeleiding bij uitvoer van Veiligheidscans
 • Aanbieden van trainingen (overvalpreventie, agressiviteit)
 • Ondernemers wijzen op de subsidiemogelijkheden op dit gebied (lokale en landelijke regelingen)
 • Inventariseren van beveiligingsbedrijven per winkelgebied en de samenwerking stimuleren
 • Indien wenselijk in samenwerking met de politie maandelijks briefings organiseren voor beveiligingsbedrijven