Brancheringsmanagement

Zaken Expert heeft Brancheringsmanagement in Nederland geïntroduceerd.

Brancheringsmanagement is een instrument om de branchering in winkelgebieden te sturen en te beheersen. Hierbij gaat het om zowel het vullen van leegstand alsmede het saneren van bedrijven die niet passen binnen de brancheringsvisie. Om een groter winkeloppervlak te realiseren (voor bijvoorbeeld ketens) worden panden samengevoegd. Voorafgaand aan het proces wordt altijd een winkelgebied/brancheringsvisie gemaakt.

Wij kunnen het volgende voor uw winkelstraat betekenen:
• Ontwikkelen van een brancheringsvisie
• Draagvlak creëren en uitvoeren van de brancheringsvisie
• Sturing geven aan de branchering
• Saneren, verplaatsen of clusteren van bedrijven
• Vullen van winkelleegstand.