Quick Scans/gebiedsanalyses

 
Onze scans geven richting aan het handelen op de korte termijn

Wilt u snel met een minimaal budget weten hoe een winkelgebied of bedrijfsterrein op één of meerdere van de onderstaande thema’s functioneert? Maak dan gebruik van een Quick-scan / gebiedsanalyse.

Gebiedsscan / -analyse: Deze scan/analyse geeft een totaalbeeld van het gebied. Hoe staat het met de veiligheid, leegstand, branchering, ondernemerschap, economisch functioneren en levensvatbaarheid? Op deze vragen kan Zaken Expert antwoord geven. Tevens geven wij op basis van de bevindingen concrete aanbevelingen over de mogelijk te volgen koers voor het gebied.

Brancheringsscan: Zaken Expert heeft in Nederland een belangrijke basis gelegd voor het vak brancheringsmanagement. Wilt u een brancheringsscan laten uitvoeren in uw winkelgebied en wilt u weten op welke manier de branchering in uw winkelgebied kan worden verbeterd en beheerst? Dan helpt Zaken Expert u graag verder.

Veiligheidsscan: Zijn er in uw winkelgebied problemen op het gebied van veiligheid? Zaken Expert heeft veel ervaring met Veilig Ondernemen trajecten. Wij kunnen door middel van een veiligheidsscan inzicht geven over wat de probleempunten zijn in en rondom het winkelgebied en welke acties ondernomen kunnen worden om deze probleempunten aan te pakken.

Ondernemersscan: Wij bieden u inzicht in de kwaliteit van het ondernemerschap. Wilt u weten wat de kwaliteit is van de individuele ondernemers in een bepaald gebied? Wij onderzoeken de levensvatbaarheid van de ondernemingen op termijn. Daarbij kijken wij naar de persoonlijke kwaliteiten (zoals ondernemerschap), het concept, de markt en de financiële draagkracht.

Onze scans geven een snelle doorlichting van het gebied. Graag vertalen we deze doorlichting voor u in een concreet actieplan (getoetst op haalbaarheid, uitvoerbaarheid en draagvlak):

De scans kunnen zich richten op een enkel winkelgebied of bedrijventerrein, maar kunnen ook verschillende gebieden binnen uw gemeente vergelijken. Ook is periodiek herhalingsonderzoek in de vorm van een monitor mogelijk.