Bij de transformatie van winkelgebieden en van leegstaand vastgoed treden vaak gemeenten op als initiator en opdrachtgever.

Voor een business model dat ook op lange termijn rendement oplevert, is samenwerking met private ontwikkelaars en investeerders geboden. Door de belangen van overheid, ondernemers, eigenaren en potentiële investeerders gezamenlijk door te rekenen, ontstaat een verdienmodel dat ieders kosten en baten inzichtelijk maakt en partijen bindt. Daarmee is een PPS-constructie niet langer een sprong in het diepe en kunnen ook externe financiers of subsidieverstrekkers met succes worden benaderd.

Zaken Expert gaat voor u op zoek naar mogelijke partners en ontwerpt samen met hen kansrijke en haalbare alternatieven die leegstaande panden weer rendabel maken voor de wijk.