Integraal gebiedsmanagement

Doorbraken realiseren met complexe gebiedsprojecten

Zaken Expert is gespecialiseerd in het managen van complexe projecten op het gebied van stedelijke economie, ondernemerschap, sociaal, schoon, heel en veiligheid. Aangezien het goed economisch functioneren van een winkelgebied afhankelijk is van verschillende factoren, dienen deze allemaal gemanaged te worden.

De projectmanagers van Zaken Expert zijn in staat om op strategisch niveau leiding te geven aan complexe projecten. Zij kunnen opereren in omgevingen met tegenstrijdige belangen en zijn in staat om het project naar een succesvol einde te brengen. Hierbij wordt uitgegaan van een integrale aanpak, waarbij alle mogelijke factoren die van invloed zijn worden gemanaged en beheerst.