10 trends die invloed hebben op winkelgebieden  
1 mei 2014
Ondernemerscollectieven als strategisch partner
1 mei 2014

Wanneer de vraag wordt gesteld ‘hoe ziet de ideale branchering eruit’, dan heeft iedere betrokkene, of dit nu een ondernemer, pandeigenaar of een gemeenteambtenaar is, een mening. De uitdaging binnen brancheringsmanagement is dan ook om ervoor te zorgen dat ondanks alle verschillende meningen, toch een gedragen brancheringsplan wordt ontwikkeld. Zonder draagvlak bij de genoemde partijen is een brancheringsaanpak gedoemd tot mislukken.

Het uitgangspunt van een goed brancheringsplan is dat het realistisch is maar toch ambitieus genoeg om alle belanghebbenden enthousiast te krijgen. De valkuil bij het opstellen van een goed brancheringsplan is dat de betrokken eigenaren en ondernemers het eigen winkelgebied ‘overschatten’. Iedereen wil wel een bijenkorf, een Hugo Boss winkel of een Zara in de straat maar dit is voor veel winkelgebieden niet realistisch en haalbaar. De ideale branchering is een winkelaanbod dat aansluit bij het karakter, het profiel en de functie van het gebied en daarmee aansluit op de wensen, grootte en mogelijkheden van het verzorgingsgebied.

Gezien de betrokkenheid en de individuele belangen van de eigenaren en ondernemers in het gebied, kan een brancheringsplan het beste worden opgesteld door een onafhankelijke adviseur. Een onafhankelijk iemand kan objectiever beoordelen waar de sterktes en zwaktes,  en kansen en bedreigingen van het gebied liggen en kan ook beter de functie en mogelijkheden van het gebied in kaart brengen en dit vertalen naar een brancheringsplan. Dit uiteraard in samenwerking en overleg met alle belangrijke betrokkenen. De eigenaren, de ondernemers maar ook de gemeente moeten zich kunnen herkennen in het verhaal en uiteindelijk ook moeten gaan handelen naar het brancherinsplan.

Brancheringsmanagement is maatwerk en daardoor is de ideale branchering voor elk gebied weer anders. Wil je je als winkelgebied onderscheiden van de concurrentie, dan zal dit duidelijk moeten terugkomen in het winkelaanbod van het gebied. De consument moet namelijk steeds meer worden verleid om naar het winkelgebied te komen waarbij funshoppen en beleving een steeds grotere rol speelt. Een brancheringsplan geeft een handvat en creëert draagvlak voor het gezamenlijk realiseren van de ‘ideale’ branchering waarbij rekening moet worden gehouden met de laatste trends en ontwikkelingen. Werk hierbij altijd vanuit de kracht van het gebied en voorkom dat de ideale branchering een luchtkasteel wordt!