Ondernemerscollectieven als strategisch partner
1 mei 2014
De kracht van een integrale gebiedsaanpak
30 mei 2014

Leegstand is in veel winkelgebieden een hardnekkig probleem. De komende jaren zal de leegstand in veel winkelgebieden alleen maar gaan toenemen. Brancheringsmanagement kan in bepaalde gevallen oplossing bieden. Een belangrijke vraag binnen brancheringsmanagement is echter: hoe krijg ik de pandeigenaren mee? Zeker in gebieden met versnipperd eigendom kan dit een lastige opgave zijn.

Om invloed uit te oefenen op de branchering is het niet per definitie nodig om alle pandeigenaren aan je zijde te krijgen. Wel moet met het opstellen van een brancheringsvisie zoveel mogelijk draagvlak worden gecreëerd bij de eigenaren.  Wanneer zij op een juiste manier zijn betrokken bij het proces is de kans groot dat de meeste eigenaren achter de plannen staan. Bij de uitvoering gaat het erom om de juiste eigenaren te bereiken. Eigenaren waarbij de panden al op een goede manier zijn ingevuld hoeven in eerste instantie niet actief aan te haken. ‘

De volgende punten zijn van belang bij het voeren van succesvol brancheringsmanagement:

  • Identificeer en betrek de invloedrijke eigenaren die hart hebben voor het gebied bij de planvorming
  • Identificeer en betrek de pandeigenaren/makelaars van de strategische panden in het gebied
  • Positioneer je niet als concurrent maar als samenwerkingspartner en doorgeefluik voor de makelaars
  • Realiseer een aantal Quick-wins. Introduceer snel kwalitatief goede potentiele huurders uit je netwerk bij de eigenaren. Kandidaten en concrete plaatsingen zorgen voor vertrouwen bij de eigenaren
  • Zet je alleen in voor de eigenaren die zich conformeren aan de brancheringsvisie en de gezamenlijk vastgestelde redelijke huurprijzen
  • Steek geen energie in onwelwillende eigenaren
  • Laat je toegevoegde waarde zien door potentiele huurders te helpen bij hun financierings- en vergunningsaanvraag
  • Maak duidelijke afspraken met de individuele eigenaren over invullingen en kom deze na. Een eigenaar gaat niet eindeloos wachten op de juiste huurder
  • Stel een onafhankelijke brancheringsmanager aan

Bij een succesvolle brancheringsaanpak komt veel kijken. Indien u op zoek bent naar een brancheringsmanager of wanneer u behoefte heeft aan brancheringsadvies, neem dan vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

© Zaken Expert B.V – Farid Darkaoui