Startende ondernemers blijken in de praktijk veel moeite te hebben met de financiële aspecten van hun bedrijf. Zaken als het voeren van een administratie, het ‘lezen’ van financiële rapportages en het schrijven van deugdelijke facturen blijken als zeer lastig te worden ervaren.

De Maatwerk workshop ‘Financiën op een rij’ is er op gericht deze en andere belangrijke aspecten van de financiële huishouding. van het bedrijf te verduidelijken en aan te leren aan de ondernemer. De training vindt plaats tijdens twee avondsessies van elk circa 2 uur tijd. De aanpak is praktisch, intensief en persoonlijk (maximale groepsgrootte van 4 cursisten). Door deze persoonlijke aanpak is volop tijd en aandacht voor vragen van de kandidaat en worden onduidelijkheden en valkuilen direct opgelost. Elke cursist krijgt na afloop een duidelijke reader mee voor zelfstudie en het eventueel later nazien van de behandelde stof.

 Resultaten van de training:

  • De kandidaat weet na afloop van de training, de betekenis van de belangrijkste financiële en boekhoudkundige termen en begrippen.
  • De kandidaat is in staat om zijn eigen administratie te ordenen, zodat een deugdelijke boekhouding kan worden uitgevoerd.
  • De kandidaat bezit de basiskennis over zaken als aftrekposten, fiscale aangifte, de inhoud van een balans en V&W rekening. om een kritische gesprekspartner van zijn/haar boekhouder te worden.