Algemeen

Zaken Expert B.V. (Kamer van Koophandel 24339399), hierna te noemen Zaken Expert, verleent u hierbij toegang tot www.zakenexpert.nl (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Zaken Expert en derden zijn aangeleverd. Zaken Expert behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Zaken Expert.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Zaken Expert.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Zaken Expert. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Zaken Expert, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.