Hoe betrekt u pandeigenaren bij branchering en leegstand?
1 mei 2014
Heeft de traditionele winkeliersvereniging nog bestaansrecht?
30 mei 2014

Wanneer het economisch functioneren van een winkelgebied in het geding komt en dit bijvoorbeeld resulteert in hoge leegstand en/of problemen met betrekking tot de leefbaarheid in het gebied, is een gemeente er vaak bij gebaat om te zorgen dat dit proces wordt tegengegaan. In het geval van hoge leegstand is het verleidelijk om de focus alleen op de bestrijding van leegstand te leggen middels brancheringsmanagment. Echter, de kern van het probleem ligt wellicht op heel andere vlakken. Leegstand is vaak een gevolg van problemen op verschillende gebieden. In veel gevallen biedt een integrale gebiedsaanpak gericht op de revitalisering daarom de beste oplossing. Ondanks het feit dat dit in eerste instantie de meest ‘dure’ oplossing lijkt voor een gemeente.

Het economisch functioneren van een winkel gebied is afhankelijk van verschillende factoren die met elkaar een krachtenveld vormen. Het winkelaanbod, koopkracht in en grootte van verzorgingsgebied, schoon, heel en veilig, de mate van samenwerking van de ondernemers, de concurrentie van andere gebieden, de uitstraling en de marketing en promotie zijn allemaal factoren die van invloed zijn op het economisch functioneren van een winkelgebied. Tevens hebben deze factoren ook invloed op elkaar. Om een winkelgebied uit het slop te trekken zal aandacht moeten worden besteed aan al deze facetten. Je kan wel stevig investeren in het verbeteren van de branchering of de veiligheid in het gebied, maar als de buitenruimte niet op orde is dan hebben deze inspanningen weinig zin.

De kracht van een integrale aanpak is dat aandacht wordt besteed aan alle belangrijke pijlers van een winkelgebied. Denk hierbij aan investeringen in de buitenruimte (aantrekkelijke herinrichting), brancheringsmanagement, ondersteuning en advisering ondernemerscollectief, veilig ondernemen en niet onbelangrijk: evenementen en promotionele activiteiten. Door alle probleempunten aan te pakken verbetert de kwaliteit van het winkelgebied over de gehele linie. Omdat deze verbeteringen uiteindelijk op straatniveau zichtbaar zijn, wordt het winkelgebied aantrekkelijker voor de consument, de ondernemers en zeer belangrijk ook: de toekomstige ondernemer die op zoek is naar een locatie. Een integrale aanpak leidt vaak ook tot een goede samenwerking tussen de ondernemers (en eigenaren) onderling en tussen deze partijen en de gemeente.

Ondanks het feit een integrale aanpak in eerste instantie veel geld kost, is de return on investment in de meeste gevallen zeer goed te noemen. Een goed uitgevoerde integrale revitaliseringsaanpak leidt tot de volgende successen:

  • Publieke investeringen lokken private investeringen door ondernemers en pandeigenaren in de bedrijfspanden uit
  • Nieuw ondernemerschap. Dit leidt weer tot meer werkgelegenheid (denk aan winkelpersoneel en stageplaatsen)
  • Aantrekkelijker woon, werk en winkelgebied.

Zaken Expert was binnen twee grote revitaliseringsprojecten in Rotterdam verantwoordelijk voor de branchering en het winkelstraatmanagement (De Nieuwe Binnenweg en Winkelboulevard Zuid). Deze projecten waren zeer succesvol en zijn een landelijk voorbeeld gebleken van hoe een succesvolle integrale gebiedsaanpak moet worden uitgevoerd.

© Zaken Expert B.V – Farid Darkaoui