Ondernemersblog

1 mei 2014

Hoe ziet de ideale branchering van een winkelgebied eruit?

Wanneer de vraag wordt gesteld ‘hoe ziet de ideale branchering eruit’, dan heeft iedere betrokkene, of dit nu een ondernemer, pandeigenaar of een gemeenteambtenaar is, een […]
1 mei 2014

Ondernemerscollectieven als strategisch partner

Een ondernemerscollectief, zoals de traditionele winkeliersvereniging, is niet alleen belangrijk voor de samenwerking tussen de ondernemers onderling en voor het organiseren van de marketing en promotie […]
1 mei 2014

Hoe betrekt u pandeigenaren bij branchering en leegstand?

Leegstand is in veel winkelgebieden een hardnekkig probleem. De komende jaren zal de leegstand in veel winkelgebieden alleen maar gaan toenemen. Brancheringsmanagement kan in bepaalde gevallen […]
30 mei 2014

De kracht van een integrale gebiedsaanpak

Wanneer het economisch functioneren van een winkelgebied in het geding komt en dit bijvoorbeeld resulteert in hoge leegstand en/of problemen met betrekking tot de leefbaarheid in […]
30 mei 2014

Heeft de traditionele winkeliersvereniging nog bestaansrecht?

Van oudsher werken winkeliers binnen winkelgebieden samen om het winkelgebied aantrekkelijk te houden voor de consument. Dit doen ze door gezamenlijke activiteiten en evenementen te organiseren […]