Bevorderen maatschappelijke deelname

Hierbij gaat het om aspirant ondernemers met een grote afstand tot het maatschappelijk verkeer die (nog) niet toe zijn om deel te nemen aan de re-integratieactiviteiten Werkfit maken of Naar werk.

Doel is om de fysieke en psychische weerbaarheid van cliënt te verhogen door het versterken van de motivatie (waarom wil ik ondernemen) , het zelfvertrouwen (leren inzien wat zelfstandigheid ook kan inhouden), het zelfbeeld (wat wil ik voor een ondernemer zijn, etc.), het leren stellen van grenzen (wat wil ik met een bedrijf en kan ik fysiek aan), de (eerste voorzichtige opbouw van de) fysieke en psychische belastbaarheid in relatie tot het beoogde werk en bedrijf.

De begeleiding bestaat uit sessies waarbij gewerkt wordt aan het versterken, uitbreiden, structureren en bestendigen van de sociale activiteiten. Dit kan door het voeren van individuele gesprekken als het deelnemen aan groepssessies, verkenning van de markt door beperkt onderzoek. Ook contacten aangaan met relevante organisaties zoals de kamer van Koophandel, en deelnemen aan (georganiseerde) ondernemersactiviteiten voor startende ondernemers maken deel uit van het traject.

Na afloop is cliënt aantoonbaar in staat deel te nemen aan gestructureerde activiteiten op het gebied van ondernemen in georganiseerd verband zoals het verrichten van vrijwilligerswerk bij een bedrijf of organisatie.