Iedereen kent wel de verhalen. Van de kleine ondernemer die met een goed idee kwam en de grotere ondernemer die er mee wegliep. Helaas gaat dit verhaal in de praktijk vaak op. Want de kleine ondernemer onderkent niet altijd meteen de kracht van zijn idee, merk of vinding. Bovendien is vaak onbekend hoe en waar een goede en betaalbare bescherming. kan worden gevonden.

Moet de vinding. worden beschermd via copyright-bescherming. of het merken- of modellenrecht? En welke bescherming. heb ik dan precies, en hoeveel gaat het me kosten? En hoe kan ik in de dagelijkse praktijk mezelf ‘indekken’ tegen kapers op de kust?

Precies deze aspecten komen aan de orde tijdens de Maatwerk workshop ‘Beschermen van intellectueel eigendom’. De training. vindt plaats tijdens twee avond-sessies van elk circa 2 uur tijd. De aanpak is praktisch, intensief en persoonlijk (maximale groepsgrootte van 4 cursisten). Door deze persoonlijke aanpak is volop tijd en aandacht voor vragen van de kandidaat en worden onduidelijkheden en valkuilen direct opgelost. Elke cursist krijgt na afloop een duidelijke reader mee voor zelfstudie en het eventueel later nazien van de behandelde stof.

 Resultaten van de training:

  •  De kandidaat is globaal op de hoogte van het juridisch kader waarin intellectueel eigendom wordt geregeld.
  • De kandidaat weet welke beschermingsvormen er zijn, welke reikwijdte elke methode heeft en welke methode het best geschikt is voor de eigen bescherming..
  • De kandidaat is op de hoogte van de door hem/haar zelf te treffen maatregelen m.b.t. het beschermen van merknaam, uitvinding of idee.
  • De kandidaat heeft de basiskennis in huis om verschillende offertes van merkenbescherming-bureau’s met elkaar te kunnen vergelijken op inhoud, voorwaarden en tarieven.

Meer weten?
Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons, dan versturen wij u de benodigde informatie en nodigen u graag uit voor een vrijblijvend gesprek.