Begeleiding bij scholing

In het kader van een toekomstig eigen bedrijf kan het nodig zijn dat een cliënt een voorbereidende vaktraining, scholing of workshop volgt. Hierbij kan ook gedacht worden aan vaardigheidstrainingen.

Om deze scholing zo effectief mogelijk te laten zijn is begeleiding nodig om de relatie en relevantie van de nieuwe stof met het beoogde werkveld en bedrijf te borgen.

De begeleiding heeft ook als doel om het scholingsproces te bewaken, cliënt te coachen op het aanleren en opdoen van nieuwe kennis, cliënt te leren om optimaal gebruik te maken van de leerfaciliteiten en de kennis en kunde van externe opleiders en indien nodig extra uitleg te geven over inhoudelijke onderdelen.

Met name cliënten die al even geleden “voor het laatst in de schoolbanken zaten” is deze steun en begeleiding belangrijk.

Zaken Expert zorgt dat de nodige contacten worden onderhouden met het opleidingsinstituut en de opleiders.

Voor scholing kan cliënt gebruik maken van de geldende regels en vergoedingen via UWV maar ook trainingen die georganiseerd worden door Zaken Expert zelf.