10 redenen om voor een BIZ te kiezen
10 april 2014
6 tips om leegstand tegen te gaan in winkelgebieden
1 mei 2014

Het realiseren van een goed functionerend winkelgebied begint bij de basis. Namelijk, een schoon, heel en veilig winkelgebied. Consumenten shoppen niet graag in gebieden waar problemen zijn op een van deze drie gebieden. Een vervuilde omgeving met gebreken in de openbare ruimte zorgt voor onveiligheidsgevoelens en helpt onveiligheid in de hand. Niet alleen bij de consument maar ook bij de ondernemers. Een verloederd winkelgebied heeft namelijk ook geen aantrekkingskracht op kwalitatief goede nieuwe ondernemers.

Hoe zorgt u er als gemeente voor dat de veiligheid in een winkelgebied wordt verbeterd/gewaarborgd?

  • Werk vanuit een integrale veiligheidsaanpak (samenwerking ondernemers, gemeente, politie, brandweer en overige relevante betrokkenen). Eventueel in de vorm van een Keurmerk Veilig Ondernemen project (KVO)
  • Formuleer in gezamenlijkheid realistische doelen en ambities, eventueel vastgelegd in een intentieverklaring
  • Start met een nulmeting om te bepalen waar de probleempunten liggen (gebiedsschouw, ondernemersenquête, analyse politie- en brandweercijfers en overige relevante bronnen
  • Analyseer alle uitkomsten en interpreteer en prioriteer gezamenlijk de probleempunten
  • Stel naar aanleiding van de nulmeting een plan van aanpak op waarin duidelijke actiepunten worden geformuleerd. Hanteer hierbij concrete deadlines en wijs per actiepunt een verantwoordelijke aan
  • Voer het plan van aanpak uit en richt je in het begin met name op zichtbare Quick- wins
  • Evalueer de samenwerking jaarlijks (of vaker indien nodig) en vernieuw elke twee jaar het plan van aanpak op basis van een nieuwe veiligheidsanalyse

KVO-ster

Wilt u in uw gemeente voor een bepaald winkelgebied een (Keurmerk) Veilig Ondernemen traject starten en heeft u hier (proces)ondersteuning voor nodig? Neem dan vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. Zaken Expert heeft veel ervaring met (Keurmerk) Veilig Ondernemen projecten in winkelgebieden. Wij kunnen zowel procesbegeleiding als uitvoerende ondersteuning bieden.

© Zaken Expert B.V – Farid Darkaoui