7 stappen om de veiligheid in een winkelgebied structureel te verbeteren
1 mei 2014
Hoe realiseert u 500 banen in uw gemeente door ondernemerschap?
1 mei 2014

De manier waarop mensen winkelen is in de loop der jaren drastisch veranderd. Voornamelijk door de komst van internet en alle technologieën die hierop toepasbaar zijn, is het koopgedrag van de consument veranderd. Hierdoor is steeds meer een 24-uurs economie ontstaan. Mensen willen snel, makkelijk en wanneer het hen uitkomt aankopen doen (steeds vaker via internet). Het zogenaamde ‘nieuwe winkelen’ in combinatie met de economische crisis, heeft ervoor gezorgd dat het winkellandschap steeds meer verandert.

In veel winkelgebieden is door alle ontwikkelingen leegstand ontstaan. De leegstand zal ook in de komende jaren nog toenemen. Heeft u in uw gemeente ook te maken met winkelleegstand? En heeft dit een negatief effect op het totale economische functioneren en de leefbaarheid in het gebied? Volg dan onderstaande tips waarmee u leegstand kunt tegengaan:

  • Start de samenwerking met de (belangrijkste) vastgoedeigenaren in het gebied en werk samen aan een gedragen brancheringsplan. Het is vaak ook goed om de ondernemersvereniging te betrekken
  • Zorg ervoor dat het brancheringsplan met daarin de gewenste winkels en formules realistisch is! Ieder winkelgebied wil wel een H&M, Bijenkorf of Mediamarkt. In de meeste geval is dit echter onrealistisch
  • Probeer samen tot realistische huurprijzen te komen en overtuig de pandeigenaren om zich aan die prijzen te houden
  • Indien er een overaanbod aan detailhandel vierkante meters aanwezig is, transformeer dan een deel naar andersoortige functies (dienstverlening of zelfs woningen)
  • Stel een brancheringsmanager aan die het proces kan begeleiden en die actief aan de slag gaat als acquisiteur
  • Stel brancheringsinstrumenten beschikbaar (verbouwingssubsidie of bijvoorbeeld een communicatiebudget ter promotie van het winkelgebied)

Bij een succesvolle brancheringsaanpak komt veel kijken. Indien u op zoek bent naar een brancheringsmanager of wanneer u behoefte heeft aan brancheringsadvies, neem dan vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.