Participatie interventie

Bij participatie interventie is het proces gericht op het ondersteunen van cliënt / aspirant ondernemer bij belemmeringen en emoties als gevolg van problematieken in de gezondheid. Ook steun bij het leren omgaan met de consequenties daarvan op de persoonlijke situatie maakt deel uit van het proces. Sociaal isolement, beperkte contacten en een situatie van apathie of inertie (‘frozen’ situatie) worden samen met cliënt in beeld gebracht. Ook vindt samen met cliënt inventarisatie plaats welke acties door de cliënt kunnen worden ondernomen om uit de situatie te komen en welke ondersteuning nodig is. Uitgangspunt is dat cliënt zo veel als mogelijk de eigen regie heeft.

Als ondersteuning door de curatieve sector nodig is, dan is de dienstverlening gericht op het stimuleren van cliënt om hulp in te roepen en daarbij te ondersteunen. Reeds bestaande begeleiding door de curatieve sector wordt mee genomen in het proces. Het doel van deze interventie is dat de cliënt wordt geactiveerd zodat deelname aan een breder sociaal netwerk buitenshuis mogelijk wordt.

Na afloop van het traject is cliënt in staat om deel te nemen aan een breder sociaal netwerk buitenshuis op het vlak van ondernemerschap. Cliënt is tevens in staat om zelfstandig activiteiten binnen en buiten het eigen sociale netwerk te initiëren en te onderhouden.