Hoe realiseert u 500 banen in uw gemeente door ondernemerschap?
1 mei 2014
Hoe ziet de ideale branchering van een winkelgebied eruit?
1 mei 2014

Het winkellandschap in Nederland is flink in beweging. De crisis, het veranderende consumentengedrag en de opkomst van internet(technologieën) hebben grote invloed op het huidige en toekomstige economische functioneren van winkelgebieden. Winkelgebieden kunnen alleen levensvatbaar en concurrerend blijven wanneer zij op een juiste manier inspelen op de aanwezige trends.

Wij onderscheiden 10 belangrijke trends binnen winkelgebieden die direct of indirect invloed hebben op het economische functioneren:

  • Afnemende consumentenbestedingen zorgen met name in de non-food sector voor dalende omzetten (o.a. in branches consumentenelektronica en huishoudelijke artikelen).
  • Verschuiving van offline naar online omzet. Online is voor veel ondernemers winst te behalen
  • Schaalvergroting versus schaalverkleining. Winkelpanden worden gemiddeld gezien steeds groter, mede door filialisering, terwijl de omzet per vierkante meter afneemt. Voor bepaalde branches en type ondernemingen wordt toekomstige schaalverkleining verwacht door integratie met webshop en het aanhouden kleinere voorraden.
  • Traditionele vrijwillige ondernemerscollectieven zoals een winkeliersvereniging zijn niet meer van deze tijd. Ondernemersfondsen (zoals de BIZ) en intensievere samenwerkingsverbanden met de vastgoedeigenaren hebben de toekomst
  • We gaan steeds meer richting een 24-uurs economie (het nieuwe winkelen). Dit wordt veroorzaakt door ruimere openingstijden en de digitalisering van de samenleving. Mensen winkelen wanneer zij hier zelf tijd en zin in hebben. Met name online kan op ieder moment worden geshopt met behulp van de pc, tablet of mobiele telefoon.
  • Daghoreca krijgt een steeds belangrijkere rol binnen winkelgebieden. Funshoppen en beleving wordt steeds belangrijker voor de consument en goede daghoreca is hierbij onmisbaar
  • Branchevervaging tussen de detailhandel en horeca. Detailhandelwinkels hebben steeds vaker aanvullende horeca en horeaondernemingen verkopen steeds vaker gerelateerde producten.
  • Toenemende leegstand en deze trend gaat zich doorzetten. Grote regionale verschillen en ook verschillen tussen type winkelgebied (leegstand op B- en C- locaties neemt harder toe). Deze trend is meer een gevolg van de overige beschreven trends
  • Kortere huurcontracten/ tijdelijke invulling leegstand. Langdurige leegstand wordt vaker ingevuld met tijdelijke invullingen zoals pop-up stores. Ingevulde panden worden sneller verhuurd en zorgen voor een betere uitstraling van het winkelgebied. Tevens willen (startende) ondernemers hun risico beperken door minder lange huurcontracten aan te gaan
  • Verandering van de bevolkingssamenstelling. De vergrijzing en de veranderende samenstelling van huishoudens (meer eenouder gezinnen/ alleenstaanden) hebben invloed op het koopgedrag.

Heeft u in uw gemeente te maken met een vraagstuk met betrekking tot het (dis)functioneren van een winkelgebied? Neem dan contact op voor een vrijblijvend advies.