ZZP workshops in Breda
7 april 2014
7 stappen om de veiligheid in een winkelgebied structureel te verbeteren
1 mei 2014

Een BIZ (Bedrijven Investeringszone) biedt ondernemers gezamenlijk de kans om het eigen winkelgebied aantrekkelijker te maken en zorgt ervoor dat alle ondernemers meebetalen aan de uitvoering van deze plannen. Het resultaat telt; een prettig en gastvrij winkelgebied creëren waar mensen graag komen winkelen.  Tot eind 2011 was het mogelijk om een bedrijven investeringszone op te richten. Dit kon in het kader van een experiment met de BIZ. Hiervoor was de tijdelijke Experimentenwet BI-zones gemaakt. Deze wet is nog geldig, maar alleen voor een BIZ die al is opgericht.

Inmiddels is  de definitieve BIZ-wet aangenomen en kunnen nieuwe BIZ’en per 1 januari 2015 starten volgens deze definitieve wet. De definitieve wet wijkt op een aantal punten af van de experimentenwet. Een belangrijk punt in de BIZ is waar de BIZ-bijdrage aan mag worden uitgegeven. Zaken als gebiedspromotie en de inzet van een winkelstraatmanager mogen in de nieuwe wet worden betaald uit de BIZ-bijdrage. Dit was vanuit de experimentenwet niet of nauwelijks mogelijk terwijl dit voor een winkelgebied van groot belang is. Tevens kunnen eigenaren BIZ’en worden opgestart. Dit kan in combinatie met een ondernemers- BIZ maar dit kan ook onafhankelijk van elkaar.

Een BIZ heeft vele voordelen boven de traditionele vrijwillige winkeliersvereniging.

10 redenen om voor een BIZ te kiezen zijn:

  • Iedereen kiest – iedereen betaalt – iedereen profiteert
  • Vergroting saamhorigheid tussen ondernemers onderling en gemeente
  • Aantrekkelijk gebied – meer publiek – meer omzet
  • Eerlijke kostenverdeling gezamenlijke activiteiten – geen freeriders meer
  • Sterkere onderhandelingspositie t.o.v. de gemeente
  • Groter budget voor een aantrekkelijke publieksomgeving – uitstraling, evenementen, en promotie
  • Biz-financiering voor 5 jaar vast – bedrag is vast – niet meer met de pet rond
  • Professionalisering van het bestuurlijk werk
  • Duidelijke afspraken met gemeente over uit te voeren taken m.b.t. schoon, heel en veilig vastgelegd in een overeenkomst
  • Ook vastgoedeigenaren kunnen onderdeel uit gaan maken van een BIZ

 

groepsfotomei2011

Wilt u als ondernemersvereniging ook een BIZ starten? Of wilt u vanuit uw gemeente voor een aantal gebieden een BIZ realiseren? Neem dan vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.  Als BIZ-kwartiermaker kunnen wij voor uw winkelgebied een BIZ realiseren.

In Den Haag heeft Zaken Expert succesvol 6 winkelgebieden begeleid naar een BIZ (Paul Krugerlaan, Hobbemastraat, Vruchtenbuurt, Badhuisstraat, Reinkenstraat en Frederik Hendriklaan). Tevens begeleid Zaken Expert op dit moment 3 BIZ’en in oprichting in Amsterdam, waaronder een eigenaren- BIZ.

© Zaken Expert B.V – Farid Darkaoui