10 lessen voor de aanpak van winkelpleinen en -strips

Landelijk record Bedrijven Investeringszones Den Haag
10 januari 2012
Directeur Zaken Expert ontvangt Drs. H.H. Horstingprijs
20 februari 2012

Na drie jaar is er een einde gekomen aan het pleinenproject op Edisonplein. Dit project is onderdeel van het pleinenproject Breda- Tilburg waarbij er wordt ingezet op de revitalisatie van vier winkelpleinen. Uit onderzoek van de afdeling O&I van gemeente  Breda is gebleken dat Edisonplein verruit het meest succesvolle project is van de vier. Het pleinmanagement op het Edisonplein is uitgevoerd door Zaken Expert.

De situatie vooraf:
– Verouderde en verpauperde uitstraling van het plein-
– Veel leegstand
– Kwalitatief zwak ondernemerschap
– Onveiligheid(sgevoelens)
– Vuiligheid op straat
– Ondernemers niet georganiseerd en kenden elkaar nauwelijks
– De (particuliere) eigenaren waren niet betroken bij het plein/vastgoed
– Het plein had een slecht imago in heel Breda.

Na drie jaar hard werken, hebben alle samenwerkingspartners (gemeente Breda, Singelveste Alleewonen, de pleinmanager, stadsmarinier, ondernemers, eigenaren en buurtbewoners) het voor elkaar gekregen om het Edisonplein te transformeren tot een goed functionerend en aantrekkelijk winkelplein.

De volgende aansprekende resultaten zijn onder andere geboekt:
– De leegstand is voor 100% opgelost
– 50% transformatie van branchering (12 nieuwe ondernemingen volgens de brancheringsvisie)
– Meer dan 24 arbeidsplaatsen gecreëerd
– De eigenaren en ondernemers hebben gezamenlijk meer dan € 750.000,- geïnvesteerd in het aantrekkelijker maken van het winkelvastgoed
– Er is een eigenarenplatform en een ondernemersverenging.
– Meer plein- en winkelbezoek door bewoners.

10 lessen
van Zaken Expert uit de aanpak van het Edisonplein
– Een slagvaardig projectteam met commitment voor een langere periode
– Onafhankelijke en daadkrachtige projectleider met mandaat
– Een plan met draagvlak die uitgaat van de kracht van het gebied (integrale aanpak)
– Zorg voor een uitvoerbare brancheringsvisie/plan
– Maak afspraken met (particuliere) eigenaren
– Stimuleer zoveel mogelijk investeringen uit de markt
– Zelfredzaamheid (op termijn) hanteren als uitgangspunt voor het aanpak
– Zorg dat de basis op orde komt én blijft (schoon, heel, veilig en bereikbaar)
– Pleeg interventies om de beeldvorming te verbeteren (imago, uitstraling, subjectieve
onveiligheid, ontmoeting, etc.)
– Zorg voor een passende organisatievorm voor de ondernemers (ondernemersfonds, clausule in de huurcontracten over contributies, etc.)