Stedelijk en economisch onderzoek

Wij leveren een visie met handelingsperspectief, zodat u snel aan de slag kunt.
Zaken Expert heeft veel expertise opgebouwd met het uitvoeren van stedelijk en economisch onderzoek. Heeft u vraagstukken betreffende het economisch functioneren van een winkelgebied of bedrijfsterrein, dan kunnen wij u door middel van gedegen onderzoek duidelijk, helder en praktisch advies geven. Zaken Expert onderscheidt zich van andere bureaus, doordat het onderzoek en advies niet alleen gebaseerd is op bestaande cijfers en theorie, maar ook op kwalitatief onderzoek in het gebied. Tevens beschikt Zaken Expert over ruime expertise in gebiedsmanagement projecten. Hierdoor sluiten onze visies altijd aan op de praktijk.

Wij hanteren een integrale aanpak waarbij rekening wordt gehouden met alle factoren die van invloed kunnen zijn op het functioneren van winkelgebieden of bedrijfsterreinen: prijs en geschiktheid van de bedrijfspanden, branchering, ondernemerskwaliteit, koopstromen, bereikbaarheid, veiligheid en uitstraling. Wij bekijken het gebied in relatie met andere winkelgebieden en bedrijfsterreinen in de omgeving en analyseren het economisch potentieel in het gebied.

Maar het belangrijkste is dat we bouwen op draagvlak en haalbaarheid. Het advies dat voortkomt uit het onderzoek is realistisch en uitvoerbaar. Het uitgangspunt bij door ons uitgevoerd onderzoek is dat het niet alleen een theoretisch verhaal wordt dat op papier klopt, maar juist ook dat het in de praktijk daadwerkelijk toepasbaar en uitvoerbaar is. Wij nemen alle randvoorwaarden in ons advies mee.

Ten slotte is ons bureau in staat om het advies dat voortkomt uit het onderzoek ook daadwerkelijk uit te voeren. Wij kunnen dus een totaalpakket bieden. Op basis van onderzoek komen wij namelijk tot een duidelijke visie en plan van aanpak, en het daadwerkelijk realiseren van het gewenste eindresultaat. We leveren maatwerk op basis van uw behoefte: onderzoek, advies, operationalisering of uitvoering. En we maken steeds duidelijke afspraken over de ondersteuning die u wenst.