Wanneer winkelstraatmanagement zinvol is
30 mei 2014
Vijf gouden tips om op een efficiënte manier social media te gebruiken voor je bedrijf
30 september 2014

De Riederlaan is gelegen in de wijk Hillesluis en is gesitueerd om de hoek bij het winkelgebied Winkelboulevard-Zuid. Uit diverse onderzoeken blijkt dat er in dit verzorgingsgebied sprake is van een overaanbod aan winkel/detailhandelsfuncties. Als we inzoomen op het winkelaanbod op de Riederlaan kan niet meer gesproken worden van een winkelstraat. In de Riederlaan zijn namelijk twee winkelconcentraties te vinden met daartussen gelegen woningen. Het winkelaanbod bestaat uit een beperkt aantal winkels/detailhandels en dienstverlenende ondernemingen. Het aantal winkels is vergeleken met omliggende grote (buurtverzorgende) winkelconcentraties zeer beperkt en onvoldoende onderscheidend. Het aanbod aan horeca en vergunningsvrije horeca in de straat is ook minimaal. Dit beperkt zich tot een café, een slijterij en een afhaalrestaurant.

Start afbouw detailhandelsfuncties, aanpak leegstand en werving passende concepten

Zaken Expert is gestart met een transformatie naar meer dienstverlenende en sociaal maatschappelijke ondernemingen op de Riederlaan. De aanpak van Zaken Expert zal gericht te zijn op de afbouw van de winkel- en detailhandelfunctie waarbij de leegstand wordt ingevuld met andersoortige sociaal maatschappelijke ondernemingen die van meerwaarde zijn voor de buurt. Omdat het gebied kampt met veiligheidsproblemen, is het van groot belang dat de leegstand niet verder toeneemt. Dit beïnvloedt de leefbaarheid en de veiligheidssituatie op negatieve wijze.

Geleidelijke omvorming met oog op de lange termijn

Het doel op de middellange termijn is om een deel van het vastgoed op de Riederlaan te herontwikkelen. Het gaat om het deel grenzend aan de Randweg. Er lopen reeds gesprekken met een ontwikkelaar die de beoogde herontwikkeling wil gaan realiseren.

Vanuit Zaken Expert hebben wij veel ervaring met herontwikkelings- en transformatietrajecten specifiek gericht op winkelgebieden. Op de Hilledijk zijn wij er in 3 jaar tijd geslaagd om de winkelbranchering in de loop der jaren van kleur te laten schieten. Detailhandel is grotendeels uit het straatbeeld verdwenen en in plaats daarvan hebben goede dienstverlenende functies zich gevestigd (o.a. Wellnescenter Hammam Cleopatra, Womans World sportschool, een tandartsenpraktijk, SmileyKids Kinderdag Verblijf, etc.).

© Zaken Expert B.V – Abdel Bouchibti